Tack för din anmälan

Vi återkopplar till dig via telefon eller E-post så fort vi granskat ditt arbetsuppdrag.

Jag har tagit del av nedanstående text

Jag är införstådd med att Gävle Hamn AB kommer att behandla mina personuppgifter (namn, telefonnummer, företagsnamn) i detta kartverktyg, för att underlätta samordningen av riskfyllda arbeten, samt underlätta för räddningsinsats där snabb information är avgörande för utgången. Ovan nämnda personuppgifter kommer att publiceras på Gävle Hamn ABs hemsida, på grund av att det vid nödsituation är avgörande att ha dessa uppgifter tillgängliga för samordningsansvarig på Gävle Hamn AB, räddningstjänst mfl. Gävle Hamn ABs behandling bygger på den rättsliga grunden intresseavvägning. Personuppgifterna kommer att raderas så snart det heta arbetet är avslutat. Ta del av Gävle Hamn ABs integritetspolicy för att veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är: https://gavlehamn.se/integritetspolicy